Donează și rezolvă problema
abandonului școlar.

41,7%* din copiii din România sunt în risc de sărăcie și excluziune socială. Ajută-i să meargă la școală.

Alege cât donezi

Perioada campaniei 2-30 septembrie 2019

*Sursa: Biroul European de Statistică Eurostat, 2017